Καλέστε στο 6936202500
Ερμού 73, 3ος Όροφος, Θεσ/νίκη

Ωράριο ιατρείου 
Δευτ - Παρ: 18:00 - 21:00

Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με  Αριθμ. Πρωτ.:Γ2δ/Γ.Π.οικ.3686 της 16/1/2018 και θέμα «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων» καθορίζονται με σαφήνεια μεταξύ άλλων οι διαφορετικοί παρακάτω κωδικοί ιατρικών πράξεων που αφορούν την Θωρακοχειρουργική:

 

Κωδικός
ιατρικής πράξης
Περιγραφή
ιατρικής πράξης
   
142.05.01- (Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) - Υπερκλείδιος λεμφαδένας (αδένας του Virchow)
142.05.02- (Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) - Μασχαλιαίος λεμφαδένας
142.05.03 (Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) - Λεμφαδένας μεσοθωρακίου
142.05.04 (Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) - Παρααορτικός λεμφαδένας
142.05.09 (Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) - Θύμος αδένας
142.05.98- (Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) - Άλλη
142.05.99 (Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
142.06.01- (Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Υπερκλείδιος λεμφαδένας (αδένας του Virchow)
142.06.02- (Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Μασχαλιαίος λεμφαδένας
142.06.03 (Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Λεμφαδένας μεσοθωρακίου
142.06.04 (Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Παρααορτικός λεμφαδένας
142.06.09 (Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Θύμος αδένας
142.06.98- (Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Άλλη
142.06.99 (Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
143.00.00 Βρογχοσκοπική βιοψία - Τραχεία (λήψη 1-5 βιοψιών)
143.00.01- Βρογχοσκοπική βιοψία - Βρόγχος (λήψη 1-5 βιοψιών)
143.00.02- Βρογχοσκοπική βιοψία - Πνεύμονες
143.00.03 Βρογχοσκοπική βιοψία - Βιοψία σε πολλαπλά τμήματα του αναπνευστικού συστήματος (stepwise biopsy)
143.00.98- Βρογχοσκοπική βιοψία - Άλλη
143.00.99 Βρογχοσκοπική βιοψία - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
143.01.00- Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) - Πνεύμονες
143.01.01- Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) - Υπεζωκότας
143.01.02 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) - Διάφραγμα
143.01.98- Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) - Άλλη
143.01.99 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
143.02.00 Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Πνεύμονες
143.02.00.00- Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Πνεύμονες - Με αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης
143.02.00.01- Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Πνεύμονες - Βιοψία δια κόπτουσας βελόνης (core biopsy) χωρίς επισήμανση της ύποπτης περιοχής
143.02.00.02- Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Πνεύμονες - Βιοψία δια κόπτουσας βελόνης (core biopsy) με επισήμανση της ύποπτης περιοχής
143.02.01- Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Υπεζωκότας
143.02.02 Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Διάφραγμα
143.02.98- Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Άλλη
143.02.99 Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
148.00.00 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε οστό - Ωμοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο
148.01.00 Βιοψία οστού χωρίς τομή υπό απεικονιστικό έλεγχο - Ωμοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο
148.03.04- Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε αρθρώσεις και αρθρικούς υμένες - Άρθρωση του θώρακα
148.04.04- Διαδερμική βιοψία σε αρθρώσεις και αρθρικούς υμένες υπό απεικονιστικό έλεγχο - Άρθρωση του θώρακα
149.03.00 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) - Μυοκάρδιο
149.03.01 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) - Περικάρδιο
149.03.02 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) - Μεσοθωράκιο
149.03.04 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) - Θωρακικό τοίχωμα
149.04.00 Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Μυοκάρδιο
149.04.01 Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Περικάρδιο
149.04.02 Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Μεσοθωράκιο
149.04.04 Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο - Θωρακικό τοίχωμα
150.02.04 Βιοψία μυός και μαλακών μορίων με τομή - Κορμός
150.03.00 Βιοψία οστού με τομή - Ωμοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο
150.04.04- Βιοψία στις αρθρώσεις και στους αρθρικούς θύλακες με τομή - Άρθρωση του θώρακα
155.00 Βιοψία στο διάφραγμα με τομή
155.09.00 Βιοψία με τομή - Οισοφάγος
158.00.00 Βιοψία με τομή - Καρδιά
158.00.01 Βιοψία με τομή - Περικάρδιο
158.01.00 Βιοψία με τομή - Μεσοθωράκιο
158.01.01 Βιοψία με τομή - Βρόγχος
158.01.03- Βιοψία με τομή - Πνεύμονας
158.01.04- Βιοψία με τομή - Υπεζωκότας
158.01.98- Βιοψία στο μεσοθωράκιο και άλλα ενδοθωρακικά όργανα με τομή - Άλλη
158.01.99 Βιοψία στο μεσοθωράκιο και άλλα ενδοθωρακικά όργανα με τομή - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
158.06.00- Βιοψία λεμφαδένα με τομή - Τραχηλικός
158.06.01- Βιοψία λεμφαδένα με τομή - Υπερκλείδιος
158.06.02- Βιοψία λεμφαδένα με τομή - Μασχαλιαίος
158.06.03 Βιοψία λεμφαδένα με τομή - Μεσοθωρακίου
158.06.04 Βιοψία λεμφαδένα με τομή - Παρααορτικός
158.07.02 Βιοψία σε αιμοφόρα αγγεία με τομή - Θωρακικά αγγεία
158.09.00 Βιοψία με τομή - Θωρακικό τοίχωμα
162.00.00.00 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων - Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο - Χωρίς περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις
162.00.00.01 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων - Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο - Με βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα
162.00.00.02 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων - Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο - Με κυψελιδοσκόπηση
162.00.00.03 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων - Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο - Με μέτρηση ροής αέρα με καθετήρα
162.00.00.98 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων - Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο - Άλλη
162.00.01.00 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων - Με άκαμπτο βρογχοσκόπιο - Χωρίς περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις
162.00.01.01 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων - Με άκαμπτο βρογχοσκόπιο - Με μέτρηση ροής αέρα με καθετήρα
162.00.01.98 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων - Με άκαμπτο βρογχοσκόπιο - Άλλη
162.00.02 Φθορίζουσα βρογχοσκόπηση
162.00.98 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων - Άλλη
162.00.99 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
169.00.00 Διεγχειρητική διαγνωστική βρογχοσκόπηση με τομή
169.00.01 Διεγχειρητική διαγνωστική τραχειοσκόπηση με τομή
169.01.00 Διαγνωστική θωρακοσκόπηση
169.01.01 Διαγνωστική μεσοθωρακοσκόπηση
184.02 Διαγνωστική παρακέντηση του περικαρδίου (περικαρδιοκέντηση)
184.03- Διαγνωστική παρακέντηση βρόγχου
184.04- Διαγνωστική διαδερμική παρακέντηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας
192.00.00.01 Πλήρης αξιολόγηση, χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση καρδιάς
192.00.00.02 Πλήρης αξιολόγηση, χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση πνεύμονα
192.00.00.03 Πλήρης αξιολόγηση, χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
192.00.01.01 Μερική αξιολόγηση χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση καρδιάς
192.00.01.02 Μερική αξιολόγηση χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση πνεύμονα
192.00.01.03 Μερική αξιολόγηση χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
192.00.02..01 Πλήρης αξιολόγηση, με ένταξη του ασθενούς στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση καρδιάς
192.00.02..02 Πλήρης αξιολόγηση, με ένταξη του ασθενούς στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση πνεύμονα
192.00.02..03 Πλήρης αξιολόγηση, με ένταξη του ασθενούς στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
192.00.03.01 Επαναξιολόγηση με ένταξη ή παραμονή του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση καρδιάς
192.00.03.02 Επαναξιολόγηση με ένταξη ή παραμονή του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση πνεύμονα
192.00.03.03 Επαναξιολόγηση με ένταξη ή παραμονή του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου - Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
192.00.04.01 Επαναξιολόγηση, με αποκλεισμό ενός ασθενούς από μια λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων - Μεταμόσχευση καρδιάς
192.00.04.02 Επαναξιολόγηση, με αποκλεισμό ενός ασθενούς από μια λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων - Μεταμόσχευση πνεύμονα
192.00.04.03 Επαναξιολόγηση, με αποκλεισμό ενός ασθενούς από μια λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων - Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
205.15 Διαβρογχικό ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα
306.04.00- Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής - Εκτομή παθολογικού ιστού
306.04.01- Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής - Υφολική εκτομή
306.04.02 Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής - Ημιθυρεοειδεκτομή
306.04.03 Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής - Θυρεοειδεκτομή
306.04.98 Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής - Άλλη
306.04.99 Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
306.08.00 Επεμβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής - Εκτομή παθολογικού ιστού
306.08.01 Επεμβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής - Παραθυρεοειδεκτομή χωρίς αυτομεταμόσχευση
306.08.02 Επεμβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής - Παραθυρεοειδεκτομή με επανεμφύτευση (αυτομεταμόσχευση)
306.08.98 Επεμβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής - Άλλη
306.08.99 Επεμβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
307.07.00 Εκτομή του θύμου αδένα, μέσω μεσοθωρακοσκόπησης
307.07.01 Εκτομή του θύμου αδένα, μέσω θωρακοτομής
307.07.02 Εκτομή του θύμου αδένα, μέσω στερνοτομής
307.07.03 Εκτομή του θύμου αδένα, μέσω μεσοθωρακοτομής
307.07.04 Εκτομή του θύμου αδένα, Πλήρης εκτομή
307.07.05 Εκτομή του θύμου αδένα, μέσω θωρακοσκόπησης
307.07.98 Εκτομή του θύμου αδένα, Άλλη
307.07.99 Εκτομή του θύμου αδένα, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
307.08.00 Άλλες επεμβάσεις του θύμου αδένα - Μεταμόσχευση
307.08.98 Άλλες επεμβάσεις του θύμου αδένα - Άλλη
307.08.99 Άλλες επεμβάσεις του θύμου αδένα - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.01.00 Παροδική τραχειοστομία - Τραχειοτομή
331.01.01 Παροδική τραχειοστομία - Τραχειοτομή μέσω παρακέντησης της τραχείας
331.01.02 Παροδική τραχειοστομία - Τραχειοστομία mini trach
331.01.03 Παροδική τραχειοστομία - Κρικοθυρεοειδεκτομή
331.01.98 Παροδική τραχειοστομία - Άλλη
331.01.99 Παροδική τραχειοστομία - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.02.00 Μόνιμη τραχειοστομία - Τραχειοτομή
331.02.01 Μόνιμη τραχειοστομία - Επαναληπτική τραχειοτομή
331.02.02 Μόνιμη τραχειοστομία - Τραχειοτομή με δερματοβλεννογόνια αναστόμωση
331.02.98 Μόνιμη τραχειοστομία - Άλλη
331.02.99 Μόνιμη τραχειοστομία - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.04.00.00 Εκτομή (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Ανοικτά χειρουργικά
331.04.00.01 Εκτομή (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Θωρακοσκοπικά
331.04.00.02 Εκτομή (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Τραχειοβρογχοσκοπικά
331.04.00.98 Εκτομή (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Άλλη
331.04.01 Στερνική τραχεοστομία [sternal tracheostomy] σε εκτομή της τραχείας
331.04.01.01 Εξαίρεση (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Mε τελικοτελική αναστόμωση
331.04.01.02 Εξαίρεση (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Mε τοποθέτηση τραχειοστομίας
331.04.01.03 Εξαίρεση (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Mε πλαστική (stent)
331.04.01.98 Εξαίρεση (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Άλλη
331.04.02.00 Καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Ανοικτά χειρουργικά
331.04.02.01 Καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Θωρακοσκοπικά
331.04.02.02 Καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Τραχειοβρογχοσκοπικά
331.04.02.98 Καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Άλλη
331.04.98 Εκτομή, εξαίρεση και καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Άλλη
331.04.99 Εκτομή, εξαίρεση και καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.06.00 Συρραφή τραχείας(μετά από τραυματισμό)
331.06.01 Σύγκλειση συριγγίου τραχείας
331.06.02 Σύγκλειση τραχειοστομίας
331.06.03 Χειρουργική πλαστικής διεύρυνσης τραχειοστομίας
331.06.03 Χειρουργική πλαστικής διεύρυνσης τραχειοστομίας
331.06.04 Εκτομή της τραχείας με τοποθέτηση πρόθεσης
331.06.05.00 Πλαστική αποκατάσταση (μεταμόσχευση τραχείας) - Τραχηλική προσπέλαση
331.06.05.01 Πλαστική αποκατάσταση (μεταμόσχευση τραχείας) - Τραχηλική προσπέλαση με τραχειοστομία
331.06.05.02 Πλαστική αποκατάσταση (μεταμόσχευση τραχείας) - Διαθωρακική προσπέλαση
331.06.05.98 Πλαστική αποκατάσταση (μεταμόσχευση τραχείας) - Άλλη
331.06.06.00 Αποκατάσταση στένωσης της τραχείας - Με τελικοτελική αναστόμωση
331.06.06.01 Αποκατάσταση στένωσης της τραχείας - Με πλαστική (stent)
331.06.06.98 Αποκατάσταση στένωσης της τραχείας - Άλλη
331.06.07 Τραχειοπηξία
331.06.08 Τελικοτελική αναστόμωση τραχείας (σε ρήξη)
331.06.98 Ανακατασκευή της τραχείας - Άλλη
331.06.99 Ανακατασκευή της τραχείας - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.09.01 Διαστολή της τραχείας
331.09.01.01 Διάταση της τραχείας (ενδοσκοπικά) - Χωρίς τοποθέτηση stent
331.09.01.03 Διάταση της τραχείας (ενδοσκοπικά) - Με τοποθέτηση stent, υβριδικό/δυναμικό
331.09.01.04 Διάταση της τραχείας (ενδοσκοπικά) - Με τοποθέτηση stent, πλαστικό
331.09.01.05 Διάταση της τραχείας (ενδοσκοπικά) - Με τοποθέτηση stent, μεταλλικό
331.09.06.00 Αντικατάσταση τραχειακού stent - Με ένα stent, υβριδικό/δυναμικό
331.09.06.01 Αντικατάσταση τραχειακού stent - Με ένα stent, πλαστικό
331.09.06.02 Αντικατάσταση τραχειακού stent - Με ένα stent, μεταλλικό
331.09.07 Αφαίρεση τραχειακού stent
331.09.11 Ενδοσκοπική ενδοτραχειακή έγχυση
331.09.98 Άλλες επεμβάσεις σε τραχεία - Άλλη
331.09.99 Άλλες επεμβάσεις σε τραχεία - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.00.00- Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου - Με βρογχοσκόπηση
332.00.01- Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου - Με θωρακοτομή
332.00.02- Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου - Με θωρακοσκόπηση
332.00.03- Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου - Βρογχοσκοπική φωτοδυναμική θεραπεία
332.00.04- Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου - Βρογχοσκοπική κρυοθεραπεία
332.00.05- Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου - Βρογχοσκοπική καυτηρίαση μυός βρόγχου με ραδιοσυχνότητες
332.00.98- Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου - Άλλη
332.00.99 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.01.00- Σφηνοειδής εκτομή βρόγχου (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος)
332.01.01- Εκτομή βρόγχου με τελικοτελική αναστόμωση (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος)
332.01.02 Εκτομή διακλάδωσης βρόγχου (με ανακατασκευή) (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος)
332.01.03- Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου (με μερική εκτομή), χωρίς πλαστική κάλυψη
332.01.04.00- Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη - Με μόσχευμα μείζονος επιπλόου
332.01.04.01- Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη - Με μετατόπιση μυός
332.01.04.02- Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη - Με περικάρδιο
332.01.04.03- Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη - Με διάφραγμα
332.01.04.04- Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη - Με άζυγο φλέβα
332.01.04.05- Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη - Με υπεζωκότα
332.01.04.06- Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη - Με περικαρδιακό λίπος
332.01.04.98- Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη - Άλλη
332.01.98- Άλλη εκτομή και εξαίρεση βρόγχου (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος) - Άλλη
332.01.99 Άλλη εκτομή και εξαίρεση βρόγχου (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος) - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.02.12.04- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - Μία βλάβη, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.12.05- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - Μία βλάβη, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.12.06- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - Μία βλάβη, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.12.07- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 2 εως 5 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.12.08- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 2 εως 5 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.12.09- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 2 εως 5 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.12.10- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 6 εως 9 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.12.11- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 6 εως 9 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.12.12- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 6 εως 9 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.12.13- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 10 εως 19 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.12.14- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 10 εως 19 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.12.15- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 10 εως 19 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.12.16- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 20 και άνω βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.12.17- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 20 και άνω βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.12.18- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά - 20 και άνω βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.13.01- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, απλή, ανοικτά χειρουργικά - Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.13.02- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, απλή, ανοικτά χειρουργικά - Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.13.03- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, απλή, ανοικτά χειρουργικά - Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.14.04- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.14.05- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.14.06- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.14.07- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.14.08- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.14.09- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.14.10- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.14.11- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.14.12- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.14.13- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.14.14- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.14.15- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά - 20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15.04- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - Μία βλάβη, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.15.05- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - Μία βλάβη, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.15.06- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - Μία βλάβη, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15.07- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 2 εως 5 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.15.08- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 2 εως 5 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.15.09- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 2 εως 5 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15.10- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 6 εως 9 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.15.11- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 6 εως 9 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.15.12- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 6 εως 9 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15.13- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 10 εως 19 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.15.14- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 10 εως 19 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.15.15- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 10 εως 19 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15.16- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 20 και άνω βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.15.17- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 20 και άνω βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.15.18- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά - 20 και άνω βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.16.01- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, απλή, θωρακοσκοπικά - Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.16.02- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, απλή, θωρακοσκοπικά - Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.16.03- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, απλή, θωρακοσκοπικά - Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.17.04- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.17.05- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.17.06- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.17.07- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.17.08- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.17.09- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.17.10- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.17.11- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.17.12- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.17.13- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.17.14- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά -20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.17.15- Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά - 20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.98 Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Άλλη
332.02.99 Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.03.04.01 Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά - Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.03.04.02 Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά - Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.03.04.03 Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά - Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.03.05.01 Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά - Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.03.05.02 Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά - Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.03.05.03 Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά - Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.03.06.01 Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά - Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.03.06.02 Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά - Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.03.06.03 Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά - Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.03.07.01 Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά - Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.03.07.02 Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά - Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.03.07.03 Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά - Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.03.98 Εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος ενός ή δύο τμημάτων - Άλλη
332.03.99 Εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος ενός ή δύο τμημάτων - 
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.04.02.01 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.02.02 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με βρογχοπλαστική
332.04.02.03 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με αγγειοπλαστική
332.04.02.98 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά -Άλλη
332.04.03.01 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.03.02 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με βρογχοπλαστική
332.04.03.03 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με αγγειοπλαστική
332.04.03.04 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική
332.04.03.98 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Άλλη
332.04.06.01 Ετερόπλευρη λοβεκτομή του πνεύμονα, χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά - Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.06.02 Ετερόπλευρη λοβεκτομή του πνεύμονα, χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά - Με βρογχοπλαστική
332.04.06.98 Ετερόπλευρη λοβεκτομή του πνεύμονα, χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά - Άλλη
332.04.07.01 Ετερόπλευρη λοβεκτομή του πνεύμονα, με ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά - Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.07.98 Ετερόπλευρη λοβεκτομή του πνεύμονα, με ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά - Άλλη
332.04.08.01 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά - Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.08.98 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά - Άλλη
332.04.09.01 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά - Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.09.98 Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά - Άλλη
332.04.10.01- Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.10.02- Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με βρογχοπλαστική
332.04.10.03- Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με αγγειοπλαστική
332.04.10.04- Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.10.05- Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με εκτομή διχασμού βρόγχου
332.04.10.98- Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Άλλη
332.04.11.01- Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.11.02- Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με βρογχοπλαστική
332.04.11.03- Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με αγγειοπλαστική
332.04.11.04- Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.11.05- Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Με εκτομή διχασμού βρόγχου
332.04.11.98- Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά - Άλλη
332.04.98.01- Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.98.02- Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη  - Με βρογχοπλαστική
332.04.98.03- Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με αγγειοπλαστική
332.04.98.04- Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.98.05- Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με εκτομή διχασμού βρόγχου
332.04.98.98- Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Άλλη
332.04.99 Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.05.00.01- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.00.02- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.00.03- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.00.04- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.00.05- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή διαφράγματος
332.05.00.06- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή οισοφάγου
332.05.00.07- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.00.08- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.00.98- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Άλλη
332.05.01.01- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.01.02- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.01.03- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.01.04- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.01.05- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή διαφράγματος
332.05.01.06- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή οισοφάγου
332.05.01.07- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.01.08- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.01.98- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Άλλη
332.05.02.01- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.02.02- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.02.03- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.02.04- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.02.05- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή διαφράγματος
332.05.02.06- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή οισοφάγου
332.05.02.07- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.02.08- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.02.98- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Άλλη
332.05.03.01- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.03.02- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.03.03- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.03.04- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.03.05- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή διαφράγματος
332.05.03.06- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή οισοφάγου
332.05.03.07- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.03.08- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.03.98- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Άλλη
332.05.04.01- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.04.02- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.04.03- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.04.04- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.04.98- Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα με εκτομή διχασμού βρόγχου - Άλλη
332.05.05.01- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.05.02- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.05.03- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.05.04- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.05.05- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή διαφράγματος
332.05.05.06- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή οισοφάγου
332.05.05.07- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.05.08- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.05.98- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική - Άλλη
332.05.06.01- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.06.02- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.06.03- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.06.04- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.06.05- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή διαφράγματος
332.05.06.06- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή οισοφάγου
332.05.06.07- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.06.08- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.06.98- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική - Άλλη
332.05.07.01- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.07.02- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.07.03- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.07.04- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.07.05- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή διαφράγματος
332.05.07.06- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή οισοφάγου
332.05.07.07- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.07.08- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.07.98- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική - Άλλη
332.05.08.01- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.08.02- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.08.03- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.08.04- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.08.05- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή διαφράγματος
332.05.08.06- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή οισοφάγου
332.05.08.07- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.08.08- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.08.98- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική - Άλλη
332.05.09.01- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.09.02- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.09.03- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.09.04- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.09.05- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με εκτομή διαφράγματος
332.05.09.06- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με εκτομή οισοφάγου
332.05.09.07- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.09.08- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.09.98- Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου - Άλλη
332.05.98.01- Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.98.02- Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με εκτομή περικαρδίου
332.05.98.03- Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.98.04- Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.98.05- Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με εκτομή διαφράγματος
332.05.98.06- Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με εκτομή οισοφάγου
332.05.98.07- Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.98.08- Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.98.98- Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη - Άλλη
332.05.99 Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.07.00 Πνευμονεκτομή χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.01 Πνευμονεκτομή με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.02 Πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.03 Πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.04 (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.05 (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.07 (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.08 Πνευμονεκτομή, μεταθάνατια [για μεταμόσχευση]
332.07.98 Πνευμονεκτομή, Άλλη
332.07.99 Πνευμονεκτομή, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.08.00.01 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.00.02 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή - Με εκτομή περικαρδίου
332.08.00.03 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.00.04 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.00.05 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή - Με εκτομή διαφράγματος
332.08.00.06 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή - Με εκτομή οισοφάγου
332.08.00.07 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.00.08 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.00.98 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή - Άλλο
332.08.01.01 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.01.02 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή περικαρδίου
332.08.01.03 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.01.04 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.01.05 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή διαφράγματος
332.08.01.06 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή οισοφάγου
332.08.01.07 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.01.08 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.01.98 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Άλλο
332.08.02.01 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.02.02 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή περικαρδίου
332.08.02.03 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.02.04 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.02.05 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή διαφράγματος
332.08.02.06 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή οισοφάγου
332.08.02.07 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.02.08 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.02.98 Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Άλλο
332.08.03.01 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.03.02 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή - Με εκτομή περικαρδίου
332.08.03.03 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.03.04 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.03.05 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή - Με εκτομή διαφράγματος
332.08.03.06 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή - Με εκτομή οισοφάγου
332.08.03.07 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.03.08 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.03.98 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή - Άλλο
332.08.04.01 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.04.02 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή περικαρδίου
332.08.04.03 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.04.04 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.04.05 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή διαφράγματος
332.08.04.06 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή οισοφάγου
332.08.04.07 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.04.08 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.04.98 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος - Άλλο
332.08.05.01 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.05.02 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή περικαρδίου
332.08.05.03 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.05.04 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.05.05 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή διαφράγματος
332.08.05.06 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή οισοφάγου
332.08.05.07 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.05.08 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.05.98 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος - Άλλο
332.08.06 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με εκτομή διαφράγματος και περικαρδίου
332.08.98.01 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη - Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.98.02 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη - Με εκτομή περικαρδίου
332.08.98.03 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη - Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.98.04 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη - Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.98.05 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη - Με εκτομή διαφράγματος
332.08.98.06 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη - Με εκτομή οισοφάγου
332.08.98.07 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη - Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.98.08 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη - Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.98.98 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη - Άλλο
332.08.99 Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.09- Άλλη εκτομή του πνεύμονα και βρόγχου
333.00.00- Τομή βρόγχου - Χωρίς περαιτέρω μέτρα
333.00.01- Τομή βρόγχου - Αφαίρεση ξένου σώματος
333.00.02- Τομή βρόγχου - Εμφύτευση πρόθεσης στο βρογχικό δένδρο
333.00.98- Τομή βρόγχου - Άλλη
333.00.99 Τομή βρόγχου - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
333.01- Τομή πνευμονικού παρεγχύματος
333.03.00- Συμφυσιόλυση υπεζωκότα, ανοικτά χειρουργικά
333.03.01- Συμφυσιόλυση υπεζωκότα, θωρακοσκοπικά
333.03.98- Συμφυσιόλυση υπεζωκότα, Άλλη
333.03.99 Συμφυσιόλυση υπεζωκότα, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
333.04.00- Συρραφή του πνεύμονα (μετά από τραυματισμό), ανοικτά χειρουργικά
333.04.01- Συρραφή του πνεύμονα (μετά από τραυματισμό), θωρακοσκοπικά
333.04.02- Συρραφή βρόγχου (μετά από τραυματισμό)
333.04.03- Πλαστική αποκατάσταση του πνεύμονα
333.04.04- Πλαστική αποκατάσταση βρόγχου
333.04.05- Σύγκλειση βρογχικού συριγγίου, ανοικτά χειρουργικά
333.04.06- Σύγκλειση βρογχικού συριγγίου, θωρακοσκοπικά
333.04.07- Σύγκλειση συριγγίου πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά
333.04.08- Σύγκλειση συριγγίου πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά
333.04.98- Ανακατασκευή του πνεύμονα και των βρόγχων, Άλλη
333.04.99 Ανακατασκευή του πνεύμονα και των βρόγχων, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
333.05.02- Μεταμόσχευση πνεύμονα
333.05.03- Επαναμεταμόσχευση πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας
333.09.00.01- Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά - Χωρίς τοποθέτηση stent
333.09.00.03- Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά - Με τοποθέτηση stent, υβριδικό/δυναμικό
333.09.00.04- Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά - Με τοποθέτηση stent, πλαστικό
333.09.00.05- Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά - Με τοποθέτηση stent, μεταλλικό
333.09.00.98- Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά - Άλλη
333.09.01- Απολίνωση βρόγχου
333.09.02.00- Καταστροφή παθολογικού πνευμονικού ιστού - Μέσω διαδερμικής θερμοκαυτηρίασης
333.09.02.01- Καταστροφή παθολογικού πνευμονικού ιστού - Βρογχοσκοπική πρόκληση θερμικής ατελεκτασίας μέσω ατμού (BTVA)
333.09.02.98- Καταστροφή παθολογικού πνευμονικού ιστού - Άλλη
333.09.03.00- Αλλαγή βρογχικού stent - Mε ένα stent, υβριδικό/δυναμικό
333.09.03.01- Αλλαγή βρογχικού stent - Mε ένα stent, πλαστικό
333.09.03.02- Αλλαγή βρογχικού stent - Mε ένα stent, μεταλλικό
333.09.04- Αφαίρεση βρογχικού stent
333.09.05.00 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά - 1 βαλβίδα
333.09.05.01 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά - 2 βαλβίδες
333.09.05.02 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά - 3 βαλβίδες
333.09.05.03 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά - 4 βαλβίδες
333.09.05.04 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά - 5 ή παραπάνω βαλβίδες
333.09.06.00- Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών - Με μείζoν επίπλουν
333.09.06.01- Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών - Με μετατόπιση μυός
333.09.06.02- Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών - Με περικάρδιο
333.09.06.03- Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών - Με διάφραγμα
333.09.06.04- Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών - Με άζυγο φλέβα
333.09.06.05- Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών - Με υπεζωκότα
333.09.06.06- Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών - Με περικαρδιακό λίπος
333.09.06.98- Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών - Άλλη
333.09.07.00 Εισαγωγή πολυμερισμένου αφρού υδρογέλης, βρογχοσκοπικά - Σε 1 πνευμονικό υποτμήμα
333.09.07.01 Εισαγωγή πολυμερισμένου αφρού υδρογέλης, βρογχοσκοπικά - Σε 2 πνευμονικά υποτμήματα
333.09.07.02 Εισαγωγή πολυμερισμένου αφρού υδρογέλης, βρογχοσκοπικά - Σε 3 πνευμονικά υποτμήματα
333.09.07.03 Εισαγωγή πολυμερισμένου αφρού υδρογέλης, βρογχοσκοπικά - Σε 4 και άνω πνευμονικά υποτμήματα
333.09.08.00 Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά - 1 εως 2 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.01 Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά - 3 εως 4 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.02 Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά - 5 εως 6 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.03 Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά - 7 εως 8 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.04 Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά - 9 εως 10 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.05 Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά - 11 εως 12 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.06 Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά - 13 εως 14 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.07 Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά - 15 εως 16 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.08 Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά - 17 ή παραπάνω ελάσματα νιτινόλης
333.09.98- Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων - Άλλη
333.09.99 Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.00.00- Παροχέτευση θωρακικού τοιχώματος ή υπεζωκοτικής κοιλότητας, ανοικτά χειρουργικά
334.00.01 Διερευνητική θωρακοτομή
334.00.02- Θωρακοτομή για αφαίρεση ξένου σώματος
334.00.05- Θωρακοσκόπηση για αφαίρεση ξένου σώματος
334.00.07- Οστεοτομία μιας πλευράς
334.00.08- Οστεοτομία μιας πλευράς με οστεοσύνθεση
334.00.09 Οστεοτομία του στέρνου
334.00.10- Αφαίρεση παθολογικού ιστού της υπεζωκοτικής κοιλότητας, ανοικτά χειρουργικά
334.00.12- Θωρακοσκόπηση για παροχέτευση αιματώματος
334.00.98- Εκτομή θωρακικού τοιχώματος και υπεζωκότα, Άλλη
334.00.99 Εκτομή θωρακικού τοιχώματος και υπεζωκότα, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.01.00 Τομή μεσοθωρακίου - Μεσοθωρακοτομή
334.01.01 Τομή μεσοθωρακίου - Διϋπεζωκοτικά
334.01.02.00 Τομή μεσοθωρακίου - Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής, Σταθεροποίηση
334.01.02.01 Τομή μεσοθωρακίου - Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής, Έκπλυση
334.01.02.02 Τομή μεσοθωρακίου - Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής, Αιμόσταση
334.01.02.03 Τομή μεσοθωρακίου - Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής, Παροχέτευση αιματώματος
334.01.02.98 Τομή μεσοθωρακίου - Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής, Άλλη
334.01.03.00 Τομή μεσοθωρακίου - Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής, Σταθεροποίηση
334.01.03.01 Τομή μεσοθωρακίου - Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής, Έκπλυση
334.01.03.02 Τομή μεσοθωρακίου - Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής, Αιμόσταση
334.01.03.03 Τομή μεσοθωρακίου - Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής, Παροχέτευση αιματώματος
334.01.03.98 Τομή μεσοθωρακίου - Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής, Άλλη
334.02.00.01 Εκτομή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Ανοικτά χειρουργικά
334.02.00.02 Εκτομή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Μέσω μεσοθωρακοσκόπησης
334.02.00.03 Εκτομή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Μέσω θωρακοσκόπησης
334.02.00.98 Εκτομή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Άλλη
334.02.01.01 Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Χωρίς εξαίρεση των μεσοθωρακικών οργάνων
334.02.01.02 Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος
334.02.01.03 Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Με μερική εκτομή περικαρδίου
334.02.01.04 Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Με αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
334.02.01.05 Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος και αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
334.02.01.06 Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος και μερική εκτομή περικαρδίου
334.02.01.07 Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Με μερική εκτομή περικαρδίου και αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
334.02.01.08 Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος, μερική εκτομή περικαρδίου και αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
334.02.01.09 Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Με μερική εξαίρεση θωρακικού τοιχώματος
334.02.01.98 Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Άλλη
334.02.02 Καταστροφή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου
334.02.98 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Άλλη
334.02.99 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.03.00 Εκτομή μαλακών μορίων του θωρακικού τοιχώματος
334.03.01 Καταστροφή μαλακών μορίων του θωρακικού τοιχώματος
334.03.02- Μερική εκτομή στον θωρακικό κλωβό, πλευρά
334.03.03 Μερική εκτομή στον θωρακικό κλωβό, στέρνο
334.03.04- Πλήρης εκτομή στον θωρακικό κλωβό, πλευρά
334.03.05- Πλήρης εκτομή αυχενικών πλευρών
334.03.06 Πλήρης εκτομή στον θωρακικό κλωβό, στέρνο
334.03.07 Μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος χωρίς πλαστική κάλυψη
334.03.98- Εκτομή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του θωρακικού τοιχώματος - Άλλη
334.03.99 Εκτομή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του θωρακικού τοιχώματος - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.04.00- Αποφλοίωση του πνεύμονα [εξαίρεση του σπλαγχνικού υπεζωκότα], ανοικτά χειρουργικά
334.04.01.00- Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, ανοικτά χειρουργικά - Τοπική
334.04.01.01- Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, ανοικτά χειρουργικά - Υφολική, σπλαγχνικό πέταλο
334.04.01.02- Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, ανοικτά χειρουργικά - Υφολική, τοιχωματικό πέταλο
334.04.01.03- Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, ανοικτά χειρουργικά - Υφολική, σπλαγχνικά και τοιχωματικά συνδυασμένα
334.04.02- Εκτομή του υπεζωκότα, πλήρης, ανοικτά χειρουργικά
334.04.03- Αποφλοίωση του πνεύμονα [εξαίρεση του σπλαγχνικού υπεζωκότα], θωρακοσκοπικά
334.04.04.00- Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, θωρακοσκοπικά - Τοπική
334.04.04.01- Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, θωρακοσκοπικά - Υφολική, σπλαγχνικό πέταλο
334.04.04.02- Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, θωρακοσκοπικά - Υφολική, τοιχωματικό πέταλο
334.04.04.03- Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, θωρακοσκοπικά - Υφολική, σπλαγχνικό και τοιχωματικό πέταλο συνδυασμένα
334.04.05- Εκτομή του υπεζωκότα, ολική, θωρακοσκοπικά
334.04.98- Εκτομή του υπεζωκότα - Άλλη
334.04.99 Εκτομή του υπεζωκότα - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.05.00- Πλευροδεσία - Χωρίς αποφλοίωση, ανοικτά χειρουργικά
334.05.01- Πλευροδεσία - Με αποφλοίωση, ανοικτά χειρουργικά
334.05.02- Πλευροδεσία - Με τάλκη (poudrage), ανοικτά χειρουργικά
334.05.03- Πλευροδεσία - Χωρίς αποφλοίωση, θωρακοσκοπικά
334.05.04- Πλευροδεσία - Με αποφλοίωση, θωρακοσκοπικά
334.05.05- Πλευροδεσία - Με τάλκη (poudrage), θωρακοσκοπικά
334.05.06- Πλευροδεσία - Μέσω ενστάλαξης
334.05.98- Πλευροδεσία - Άλλη
334.05.99 Πλευροδεσία - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.06.00 Συρραφή του θωρακικού τοιχώματος (μετά από τραυματισμό), ανοικτά χειρουργικά
334.06.01 Συρραφή του θωρακικού τοιχώματος (μετά από τραυματισμό), θωρακοσκοπικά
334.06.02 Σύγκλειση συριγγίου του θωρακικού τοιχώματος, ανοικτά χειρουργικά
334.06.03 Σύγκλειση συριγγίου του θωρακικού τοιχώματος, θωρακοσκοπικά
334.06.04 Δευτερογενής σύγκλειση θωρακοτομής
334.06.05 Σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος, ανοικτά χειρουργικά
334.06.06.00- Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή - Μερική εκτομή, πλευρά
334.06.06.01 Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή - Μερική εκτομή, στέρνο
334.06.06.02- Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή - Πλήρης εκτομή, πλευρά
334.06.06.03 Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή - Πλήρης εκτομή, στέρνο
334.06.06.98- Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή - Άλλη
334.06.07 Οστεοπλαστική και οστική μεταμόσχευση
334.06.08.00 Μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος με πλαστική κάλυψη - Με αυτογενές υλικό
334.06.08.01 Μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος με πλαστική κάλυψη - Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
334.06.08.98 Μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος με πλαστική κάλυψη - Άλλη
334.06.09.00 Θωρακοπλαστική - Μερική
334.06.09.01 Θωρακοπλαστική - Ολική
334.06.10.00 Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα - Σκαφοειδής θώρακας, συμβατικά
334.06.10.01 Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα - Σκαφοειδής θώρακας, με υποδόρια πρόθεση
334.06.10.02 Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα - Τροπιδοειδής θώρακας
334.06.10.03- Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα - Διόρθωση πλευρικού ύβου
334.06.10.04- Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα - Πλαστική πλευρών, στην κοίλη πλευρά της παραμόρφωσης και διόρθωση της πλευρικής κοιλότητας στην κοίλη πλευρά της παραμόρφωσης με θωρακοπλαστική
334.06.10.05- Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα - Αφαίρεση κεφαλής πλευράς στην κοίλη πλευρά της παραμόρφωσης
334.06.10.06- Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα - Σκαφοειδής θώρακας, διόρθωση με επέμβαση Nuss
334.06.10.98- Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα - Άλλη
334.06.11 Ανακατασκευή του θωρακικού τοιχώματος με επίπλουν
334.06.98- Πλαστική αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώματος - Άλλη
334.06.99 Πλαστική αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώματος - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.07.00 Τομή διαφράγματος
334.07.01 Συρραφή διαφράγματος (μετά από τραυματισμό), ανοικτά χειρουργικά
334.07.02 Συρραφή διαφράγματος (μετά από τραυματισμό), θωρακοσκοπικά
334.07.03.00 Εκτομή παθολογικού ιστού διαφράγματος - Χωρίς σύγκλειση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.03.01 Εκτομή παθολογικού ιστού διαφράγματος - Με σύγκλειση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.04.00 Πλαστική διαφράγματος, μερική - Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.04.01 Πλαστική διαφράγματος, μερική - Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.05.00 Πλαστική διαφράγματος, ολική - Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.05.01 Πλαστική διαφράγματος, ολική - Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.06 Εμφύτευση βηματοδότη διαφράγματος
334.07.98 Επεμβάσεις στο διάφραγμα - Άλλη
334.07.99 Επεμβάσεις στο διάφραγμα - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.09.00 Ανοικτή ανάταξη κατάγματος στέρνου
334.09.01 Αφαίρεση απολύματος πλευράς ή στέρνου
334.09.02 Αφαίρεση απολύματος πλευράς ή στέρνου, με τοποθέτηση εμφυτεύματος που φέρει φαρμακευτική ουσία
334.09.03 Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης από το θώρακα
334.09.04 Λήψη χόνδρου πλευράς για μεταμόσχευση
334.09.05 Αφαίρεση εμφυτεύματος μετά από διόρθωση σκαφοειδούς θώρακα
334.09.06 Επανεπέμβαση σε πνεύμονα, βρόγχο, θωρακικό τοίχωμα, υπεζωκότα, μεσοθωράκιο ή διάφραγμα
334.09.98 Άλλες επεμβάσεις στο θώρακα - Άλλη
334.09.99 Άλλες επεμβάσεις στο θώρακα - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.00.00 Παροχέτευση περικαρδίου
337.00.01 Περικαρδιοτομή
337.00.02 Συμφυσιόλυση στο περικάρδιο
337.02.00 Τοπική εκτομή του περικαρδίου, ανοικτά χειρουργικά
337.02.01 Τοπική εκτομή του περικαρδίου, θωρακοσκοπικά
337.02.02 Μερική εκτομή του περικαρδίου (περικαρδιακό παράθυρο), ανοικτά χειρουργικά
337.02.03 Μερική εκτομή του περικαρδίου (περικαρδιακό παράθυρο), θωρακοσκοπικά
337.02.04 Υφολική περικαρδιεκτομή
337.02.05 Ολική περικαρδιεκτομή (αποφλοίωση)
337.02.06 Λήψη περικαρδιακού εμβαλώματος
337.02.07 Καταστροφή παθολογικού ιστού του περικαρδίου
337.02.98 Έκτομη και καταστροφή παθολογικού ιστού του περικαρδίου και περικαρδιεκτομή - Άλλη
337.02.99 Έκτομη και καταστροφή παθολογικού ιστού του περικαρδίου και περικαρδιεκτομή - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.04.00 Συρραφή του περικαρδίου (μετά από τραυματισμό)
337.04.01 Πλαστική αποκατάσταση του περικαρδίου χωρίς εμβάλωμα
337.04.02 Πλαστική αποκατάσταση του περικαρδίου με εμβάλωμα
337.04.98 Ανακατασκευή περικαρδίου και καρδιάς - Άλλη
337.04.99 Ανακατασκευή περικαρδίου και καρδιάς - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.05 Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
337.05.02 Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων en-block
337.05.04 Επαναμεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων en block κατά την διάρκεια της ίδιας νοσηλείας
337.05.99 Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
339.09.03 Χειρουργική εισαγωγή καθετήρα σε μία αρτηρία
339.09.04 Χειρουργική εισαγωγή καθετήρα σε μία φλέβα
339.09.05 Εμφύτευση και αντικατάσταση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήματος (port-a-cath)
339.09.06 Αναθεώρηση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήματος (port-a-cath)
339.09.07 Αφαίρεση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήματος (port-a-cath)

340.01.00.00-

Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Τραχηλικοί - Χωρίς σήμανση
340.01.00.01- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Τραχηλικοί - Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.00.02- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Τραχηλικοί - Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.00.98- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Τραχηλικοί - Άλλη

340.01.01.00-

Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μασχαλιαίοι - Χωρίς σήμανση
340.01.01.01- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μασχαλιαίοι - Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.01.02- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μασχαλιαίοι - Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.01.98- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μασχαλιαίοι - Άλλη

340.01.02.00-

Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μεσοθωρακικοί, ανοικτά χειρουργικά - Χωρίς σήμανση
340.01.02.01- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μεσοθωρακικοί, ανοικτά χειρουργικά - Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.02.02- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μεσοθωρακικοί, ανοικτά χειρουργικά - Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.02.98- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μεσοθωρακικοί, ανοικτά χειρουργικά - Άλλη

340.01.07.00-

Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μεσοθωρακικοί, θωρακοσκοπικά - Χωρίς σήμανση
340.01.07.01- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μεσοθωρακικοί, θωρακοσκοπικά - Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.07.02- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μεσοθωρακικοί, θωρακοσκοπικά - Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.07.98- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Μεσοθωρακικοί, θωρακοσκοπικά - Άλλη
340.01.13- Περιβρογχικοί, ανοικτά χειρουργικά
340.01.14- Περιβρογχικοί, θωρακοσκοπικά

340.01.16.00-

Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Παραστερνικοί, ανοικτά χειρουργικά - Χωρίς σήμανση
340.01.16.01- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Παραστερνικοί, ανοικτά χειρουργικά - Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.16.02- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Παραστερνικοί, ανοικτά χειρουργικά - Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.16.98- Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων - Παραστερνικοί, ανοικτά χειρουργικά - Άλλη
340.02.00- Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση - Τραχηλική
340.02.12 Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση - Μεσοθωρακίου, ανοικτά χειρουργικά
340.02.13 Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση - Μεσοθωρακίου, θωρακοσκοπικά
340.02.14- Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση - Περιβρογχική, ανοικτά χειρουργικά
340.02.15- Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση - Περιβρογχική, θωρακοσκοπικά
340.04.01 Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη επέμβαση - Μεσοθωρακικά, ανοικτά χειρουργικά
340.04.08 Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη επέμβαση - Μεσοθωρακικά, θωρακοσκοπικά
340.04.18- Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη επέμβαση - Περιβρογχικά, ανοικτά χειρουργικά
340.04.19- Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη επέμβαση - Περιβρογχικά, θωρακοσκοπικά
340.05.00 Σύγκλειση χυλώδους συριγγίου στο θωρακικό πόρο, ανοικτά χειρουργικά
340.05.01 Σύγκλειση χυλώδους συριγγίου στο θωρακικό πόρο, θωρακοσκοπικά
340.05.02 Σύγκλειση άλλου συριγγίου στο θωρακικό πόρο
340.05.98 Επεμβάσεις στο θωρακικό πόρο - Άλλη
340.05.99 Επεμβάσεις στο θωρακικό πόρο - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
340.06.07 Περιοχική λεμφαδενεκτομή (λεμφαδενικός καθαρισμός πολλαπλών λεμφαδένων μιας περιοχής) στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης - Μεσοθωρακική
340.06.08- Περιοχική λεμφαδενεκτομή (λεμφαδενικός καθαρισμός πολλαπλών λεμφαδένων μιας περιοχής) στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης - Περιβρογχική
340.07.01 Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης - Μεσοθωρακικά
340.07.05- Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης - Περιβρογχικά
342.00.00.01 Οισοφαγομυοτομή - Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
342.00.00.03 Οισοφαγομυοτομή - Θωρακοσκοπικά
342.00.01.01 Οισοφαγομυοτομή, φαρυγγοτραχηλική - Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
342.00.98.01 Τομή του οισοφάγου - Άλλη - Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
342.00.98.03 Τομή του οισοφάγου - Άλλη - Θωρακοσκοπικά
342.00.99.01 Τομή του οισοφάγου - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό - Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
342.00.99.03 Τομή του οισοφάγου - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό - Θωρακοσκοπικά
342.01.00 Αυχενική οισοφαγοστομία (σιελική παροχέτευση)
342.01.98 Οισοφαγοστομία - Άλλη
342.01.99 Οισοφαγοστομία -  Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.02.00 Τοπική εκτομή προσβεβλημένων ιστών του οισοφάγου, ανοικτά χειρουργικά
342.02.01 Τοπική εκτομή προσβεβλημένων ιστών του οισοφάγου, θωρακοσκοπικά
342.02.03 Τοπική καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του οισοφάγου, ανοικτά χειρουργικά
342.02.04 Τοπική καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του οισοφάγου, θωρακοσκοπικά
342.03.00 Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου - Αυχενική
342.03.01 Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου - Θωρακική
342.03.02 Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου - Θωρακοκοιλιακή
342.03.98 Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου - Άλλη
342.03.99 Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.04.00 Μερική οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόννου - Θωρακική
342.04.01 Μερική οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόννου - Θωρακοκοιλιακή
342.04.98 Μερική οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόννου - Άλλη
342.04.99 Μερική οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόννου - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.05.00 (Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - 
Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή
342.05.01 (Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή
342.05.02 (Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή
342.05.98 (Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Άλλη
342.05.99 (Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.06.00.01 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή - Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική αναστόμωση
342.06.00.02 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή - Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόμωση
342.06.00.03 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή - Με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου
342.06.00.04 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή - Με ελεύθερο μόσχευμα παχέος εντέρου
342.06.00.98 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή - Άλλη
342.06.01.01 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή - Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική αναστόμωση
342.06.01.02 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή - Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόμωση
342.06.01.03 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή - Με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου
342.06.01.04 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή - Με ελεύθερο μόσχευμα παχέος εντέρου
342.06.01.98 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή - Άλλη
342.06.02.01 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή) - Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική αναστόμωση
342.06.02.02 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή) - Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόμωση
342.06.02.03 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή) - Με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου
342.06.02.04 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή) - Με ελεύθερο μόσχευμα παχέος εντέρου
342.06.02.98 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή) - Άλλη
342.06.98.01 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Άλλη - Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική αναστόμωση
342.06.98.02 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Άλλη - Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόμωση
342.06.98.03 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Άλλη - Με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου
342.06.98.04 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Άλλη - Με ελεύθερο μόσχευμα παχέος εντέρου
342.06.98.98 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Άλλη - Άλλη
342.06.99 (Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.09.00 Δημιουργία τραχειοοισοφαγικού συριγγίου
342.09.02 Συρραφή οισοφαγικών κιρσών
342.09.03 Άμεση εγχείρηση επί των κιρσών για διακοπή παράπλευρης κυκλοφορίας
342.09.04 Σύγκλειση επίκτητης τραχειοοισοφαγικής επικοινωνίας
342.09.04.00 Σύγκλειση επίκτητου τραχειοοισοφαγικού συρίγγιου - Ανοικτά χειρουργικά
342.09.21 Σύγκλειση χειρουργικά δημιουργηθέντος τραχειοοισοφαγικού συριγγίου
379.00.00.00 Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση - Με βίδα
379.00.01.00 Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση - Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού
379.00.02.00 Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση - Με ενδομυελικό σύρμα
379.00.06.00 Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση - Με εξωτερική οστεοσύνθεση
379.00.09.00 Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση - Με συνδυασμό υλικών
379.00.21.00 Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση - Με πλάκα
379.06.00.00 Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος βραχέως οστού, κλείδα - Με βίδα
379.06.01.00 Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος βραχέως οστού, κλείδα - Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού
379.06.02.00 Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος βραχέως οστού, κλείδα -  Με πλάκα
379.06.03.00 Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος βραχέως οστού, κλείδα - Με εξωτερική οστεοσύνθεση
398.03 Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό
398.05 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό
398.05.00 Argon laser ή YAG laser διπλής συχνότητας
398.05.01 CO2 laser
398.05.98 Τεχνική με laser - Άλλη
398.05.99 Τεχνική με laser - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
398.06 Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό
398.07 Η χρήση ρομποτικής χειρουργικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό
398.07 Χρήση ρομποτικής χειρουργικής
398.08 Η χρήση συστήματος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό
398.08 Χρήση ενός συστήματος πλοήγησης
398.09 Θεραπεία με τη συνδρομή φθορίζουσας ουσίας
398.10.00 Υβριδική θεραπεία
398.12.00 Γραμμική συρραπτική συσκευή, ανοικτά χειρουργικά, για ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή χρήση
398.12.01 Γραμμική συρραπτική συσκευή, λαπαροσκοπικά ή θωρακοσκοπικά, για ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή χρήση
398.12.02 Κυκλική συρραπτική συσκευή για χρήση στο γαστρεντερικό σωλήνα και το αναπνευστικό σύστημα
398.12.03 Κυκλική συρραπτική συσκευή για χρήση σε αναστομώσεις αγγείων
398.12.98 Χρήση συρραπτικού (clip) - Άλλη
398.12.99 Χρήση συρραπτικού (clip) - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
510.00.03 Αφαίρεση ξένου σώματος μέσω τραχειοσκόπησης
510.00.04 Αφαίρεση ξένου σώματος με βρογχοσκόπηση
510.00.04 Αφαίρεση ξένου σώματος μέσω βρογχοσκόπησης με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο
510.00.05 Αφαίρεση ξένου σώματος μέσω βρογχοσκόπησης με άκαμπτο βρογχοσκόπιο
510.00.06 Αφαίρεση ξένου σώματος μέσω τραχειοσκόπησης
514.04.00- Θεραπευτική παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας - Με θωρακικό σωλήνα μεγάλου εύρους
514.04.01- Θεραπευτική παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας - Με μόνιμο θωρακικό σωλήνα μικρού εύρους
514.04.02- Θεραπευτική παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας - Με θωρακικό σωλήνα μικρού εύρους άλλου τύπου
515.02.00 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα - Περικάρδιο
515.02.01- Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα - Υπεζωκοτική κοιλότητα
515.02.02- Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα - Πνεύμονας
515.02.98- Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα - Άλλη
515.02.99 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα - Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
517.03.00 Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας - Πνεύμονας
517.03.01.00 Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας - Υπεζωκοτική κοιλότητα - 1 έως 7 εκπλύσεις
517.03.01.01 Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας - Υπεζωκοτική κοιλότητα - 8 έως 14 εκπλύσεις
517.03.01.02 Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας - Υπεζωκοτική κοιλότητα - 15 έως 21 εκπλύσεις
517.03.01.03 Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας - Υπεζωκοτική κοιλότητα - 22 εκπλύσεις και άνω
519.00.02.00 Συνεχόμενη αναρρόφηση με συσκευή αντλίας κενού (vacuum) - Έως 7 ημέρες
519.00.02.01 Συνεχόμενη αναρρόφηση με συσκευή αντλίας κενού (vacuum) - 8 έως 14 ημέρες
519.00.02.02 Συνεχόμενη αναρρόφηση με συσκευή αντλίας κενού (vacuum) - 15 έως 21 ημέρες
519.00.02.03 Συνεχόμενη αναρρόφηση με συσκευή αντλίας κενού (vacuum) - Περισσότερες από 21 ημέρες
554.01.02- Έγχυση και τοπική θεραπεία με κυτταροστατικά και ανοσοτροποποιητικά φάρμακα - Στην υπεζωκοτική κοιλότητα
554.06.01 Υπέρθερμη ενδοθωρακική χημειοθεραπεία

Επισκεφθείτε τον ιατρό.

Ο Χειρουργός Θώρακος, Αθανάσιος Κλέωντας κατά τις πρωινές ώρες βρίσκεται στο χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τις απογευματινές ώρες στο ιατρείο του (Ερμού 73).

2310 - 400000
Γραφείο 11, 2ος όροφος. Dec 1742

Κοινωνικά Δίκτυα

Ωράριο ιατρού

Ο ιατρός βρίσκεται τηλεφωνικά στη διάθεσή σας 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα.

Δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν ραντεβού:

Δευτέρα - Παρασκευή: 18.00 - 21.00