Υποστήριξη Ογκολογικών Ασθενών

Είναι πραγματικότητα ότι όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς βιώνουν πολλά αντικρουόμενα συναισθήματα. Γι' αυτό, στη φάση εφαρμογής της θεραπείας, γίνονται ενέργειες για την επίτευξη ενός ανεκτού επιπέδου ποιότητας ζωής υπό το πλαίσιο των συνθηκών, που συνήθως επιβάλλουν η νόσος και η θεραπεία. Έτσι, η ιατρική ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη να προγραμματίσει και να εφαρμόσει την αποτελεσματικότερη θεραπευτική αγωγή, αλλά και να απλουστεύσει τη συμμετοχή του ασθενούς σ'αυτή τη διαδικασία.

Οι τεχνικές υποστήριξης από την πλευρά του θωρακοχειρουργού περιλαμβάνουν: